Официална страница

Проект Храмът на родовата памет

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

2016izbori

 

 

Logo Програма

 

1new

3new

2new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59 – 62, чл. 65, чл. 66, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, чл. 7, ал. 1, изр. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение на Народното събрание от 29.07.2016 г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016 г., Указ №279 на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум, обн. ДВ, бр. 65/19.08.2016 г. и решение №3427-ПВР/НР на Централната избирателна комисия относно назначаване на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016 г., Областният управител на Софийска област ще проведе консултации за състава на 26 Районна избирателна комисия – Софийска област, с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание.

Консултациите ще се проведат на 01.09.2016 г. (четвъртък) от 14.30 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша” №6, ет. 5, заседателна зала.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

  1. писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към изборните книжа);
  2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;
  3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
  5. предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3 от Решение №3427-ПВР/НР на ЦИК, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Приложение: № 7-ПВР/НР – Декларация от лицата, предложени за членове на РИК

Областен спортен турнир и Общински спортни празници са част от дейностите в изпълнение на Меморандума за сътрудничество между Областната администрация и НСА

Експерти от Областната администрация на Софийска област и НСА „Васил Левски“ започнаха работа по изготвянето на план от конкретни спортни мероприятия, които двете институции ще реализират в изпълнение на подписания помежду им Меморандум за сътрудничество.

В днешната работна среща участваха Областният управител г-жа Росица Иванова, г-жа Мая Велкова-Нелчинова – началник на отдел „Регионално развитие и европейски проекти“ към Областната администрация, г-н Калин Василев – старши експерт в отдела, и доц. Лозан Митев от катедра „Мениджмънт и история на спорта“ при НСА.

OASO NSA 111

Участниците в срещата обсъдиха конкретни инициативи и спортни мероприятия, между които и идеята в Софийска област да се провежда Областен спортен турнир, като за участие в него ще има квалификации на общинско и регионално ниво - за различните части от територията на областта. В рамките на турнира ще бъдат провеждани състезания по лека атлетика, волейбол и баскетбол.

В партньорство с НСА, във времето от месец октомври 2016 г. до месец април 2017 г., в общините ще бъдат организирани и Общински спортни празници. Такъв вече се проведе изключително успешно в община Годеч и предизвика голям интерес от страна на местните жители. Сред първите общини, в които се обмисля да се проведат празници на спорта, са Долна баня, Сливница, Ботевград, Самоков и Драгоман.

В плана ще бъде включено също провеждане на конференции за учители и треньори от Софийска област, които да са както форуми за повишаване на квалификацията, така и място за обмяна на техните опит и идеи за развитието на спорта в региона.

Паралелно с това Областната администрация и НСА предвиждат съвместни дейности по подготовката на проекти. Обсъдена бе и идеята за разработване на т.нар. „спортен навигатор“ за общините от Софийска област, който да указва какви са възможностите за физическа активност в дадена местност и да улеснява както жителите на населеното място, така и гостите, дошли за отдих и развлечения.

Припомняме, че Меморандумът за сътрудничество между Областната администрация на Софийска област и НСА „Васил Левски“ беше подписан на 14 юни 2016 г., и цели да потвърди съгласието, постигнато между двете институции, да работят съвместно и да си сътрудничат в областта на спорта и физическото възпитание сред младежите в съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2020 г., Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. и Областната стратегия за младежта на Софийска област.

Драгоман отбеляза Празника си с богата музикална програма и празнична заря

Областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова бе сред официалните гости на мероприятията по случай празника на община Драгоман, с който на 27 август бяха отбелязани 47 години от обявяването на Драгоман за град.

DRG 5

Официалната част от честванията започна след отслужена Празнична света литургия в местния храм от Негово Преосвещенство Маркианополският епископ Константин – представител на Софийска Света Митрополия и свещеници от храмовете в община Драгоман, с Тържествената сесия на Общински съвет-Драгоман. Присъстващите бяха приветствани най-напред от кмета на общината г-н Андрей Иванов, който направи ретроспекция на постигнатото по време на първия и продължаващия втори мандат на това общинско ръководство. Г-н Иванов не скри проблемите, по които трябва да се работи, както и намеренията на екипа му какво да бъде реализирано в бъдеще. Той изтъкна, че благодарение на добрата комуникация между Общинска администрация-Драгоман, Областната администрация и останалите държавни институции, в града през последните години се реализират проекти, водещи до неговото благоустрояване и осигуряването на по-добър живот за жителите, и изрази надежда сътрудничеството и разбирането да продължат и занапред.

DRG 6DRG 10

На свой ред Областният управител се обърна към присъстващите членове на Общинския съвет и останалите гости на тържествената сесия, споделяйки, че пристига в Драгоман от Националното честване на 139 години от Шипченската епопея. „Дано ви донеса повея от най-чутовния връх в българската история и да ви заредя с гордост от героизма и величието на народа ни, самочуствие от това, че сме израснали и живеем на тази земя и сме потомци на най-героичния народ на Балканския полуостров.“, започна приветствието си Областният управител. Тя отправи поздравления към общинското ръководство за това, че Драгоман е една от най-социалните общини не само в Софийска област, но и в България, благодарение на редицата услуги, които се предлагат за жителите й. На следващо място г-жа Росица Иванова изказа задоволството си от работата по водния цикъл в Драгоман, завършването на спортната зала в града и редицата спечелени проекти, които местното ръководство успява да разработва, печели и реализира. За финал Областният управител отправи пожелания за още по-големи лични и професионални успехи, здраве и благополучие.

DGR 1DRG 14

Приветствия на Тържествената сесия на ОбС-Драгоман поднесоха и останалите официални гости, сред които народният представител в 43-то НС – г-жа Галя Георгиева, Негово Преосвещенство Маркианополският епископ Константин – представител на Софийска Света Митрополия, кметът на община Годеч г-н Радослав Асенов и представители на общинската администрация, кмета на община Сливница, г-н Васко Стоилков, зам. кмета на Костинброд, г-н Любомир Кънчев, членове на Областен съвет на БЧК, г-н Константин Томанов – секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви, представители на община Божурище, г-н Владица Димитров – кмет на община Димитровград, Република Сърбия, г-н Богдан Кръстанов – началник на ВиК-Драгоман, началникът на РСПБЗН-Сливница гл. инспектор инж. Георги Колдов, представители на неправителствения сектор и частния бизнес.

DRG 9DRG 8

Общинският празник продължи в центъра на Драгоман, където бе подготвена богата развлекателна и музикална програма. Там официалните лица отново отправиха приветствия и благопожелания към жителите и гостите на община Драгоман, които освен на музика и танци, се насладиха и на зрелищно пиротехническо шоу, което бе и кулминацията на празничния ден.

 

Търсене

Избор на език

Областен управител

Предстоящи събития

29.08.2016 г. - понеделник

15.00 ч. Областна администрация

Работна среща на екип от експерти от Областната администрация и НСА за разработване на план за изпълнение на подписания Меморандум за сътрудничество между двете институции.

30.08.2016 г. - вторник

14.00-15.00 ч. Областна администрация

Месечен прием за граждани от Областният управител.

31.08.2016 г. - сряда

10.00 ч. Заседателна зала на ОА – V етаж

Заседание на Комисията за работа с предложения и сигнали на граждани и организации и Омбудсмана на Република България.

14.00 ч. МРРБ

Заседание на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.

03.09.2016 г. - събота

10.30 ч. с. Радуил, община Самоков

Ръководството на Областната администрация ще присъства на XIV Международен "Бобфест“.

 

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?