Официална страница

Софийска област

karta2

izbori 2015

Туристически пътеводител

demoob

logoproekt15072015

Статии

Заместник областният управител на Софийска област взе участие в Национален граждански панел „Какво трябва да се промени в управлението на страната”

DEBAT 2

Заместник областният управител на Софийска област г-н Николай Николов взе участие в Национален граждански панел „Какво трябва да се промени в управлението на страната”. Николов поздрави участниците във форума и от името на Областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова изказа положителната оценка и ангажираността на Областната администрация към подобни форуми, в които държавните институции имат възможност да обменят опит и идеи с гражданския сектор и да начертаят стъпки за по-доброто управление на страната.

Участниците и гостите на форума бяха разделени на работни групи, в рамките на които бяха изготвени предложения и препоръки по отношение на това какво и как да се подобри в работата на централната и местна власт и кои са най-удачните и необходими форми на граждански контрол. На следващо място бяха изготвени предложения за сформирането и функционирането на обществените/ консултативни/ граждански съвети и по отношение на по-ефективното и по-често прилагане на инструментите на пряката демокрация.

Част от предложенията за подобряване работата на държавната и места власт са въвеждане на стандарти за откритост и прозрачност за всяко ниво на управление, повече елементи на мажоритарната избирателна система, да се изграждат умения и компетенции у държавните служители на всички нива за работа и общуване с гражданите и други.

По отношение на формите за граждански контрол предложенията включват прякото участие и свободен достъп до заседанията на комисиите в Народното събрание, допускането на граждански наблюдатели във всички държавни институции, въвеждането на механизъм за задължителен публичен отчет на институциите пред гражданите и други.

Утвърждаването на задължителни структури за взаимодействие и консултиране с гражданското общество да функционират на централно, местно и регионално ниво, както и разработването и приемането на нормативна уредба за сформирането и функционирането на обществени съвети са част от конкретните предложения във връзка с дейността на тези съвети.

Търсене

Избор на език

Областен управител

Предстоящи събития

05 октомври 2015 г. – понеделник

14.00 ч.  МРРБ

Участие на Областния управител в публично обсъждане на „Проучване на нормативната рамка за гражданско участие в други държави-членки на Съвета на Европа”.

18.00 ч. град Сливница

Официално откриване на Европейския фестивал на пътуващия театър гр. Сливница 5-11.10. 2015 г.

06 октомври 2015 г. – вторник

09.00 ч. Министерски съвет, Гранитна зала

Първо заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007-2013 г.

07 октомври 2015 г. – сряда

11.00 ч. Заседателна зала на ОА – V етаж

Откриваща пресконференция по проект „Храмът на родовата памет – консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично” – с. Миланово, община Своге.

08 октомври 2015 г. – четвъртък

09.00 ч. София Хотел Балкан

Втора годишна конференция „Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2015 г.”

10 октомври 2015 г. – събота

10.00 ч. Читалище „Христо Ботев”, с. Мирково

Тържествено отбелязване на 120 години от създаването на ОУ „Георги Бенковски”, с. Мирково.

Времето

Анкета

Одобрявате ли работата на администрациите в Софийска област по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради?

Да, помагат много на сдруженията на собствениците - 0%
Работят изключително коректно и бързо - 100%
Отчасти - 0%
Не живея в сграда, отговаряща на условията на програмата - 0%