Официална страница

Софийска област

karta2

izbori 2015

Туристически пътеводител

ИМОТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

1 гр. София, бул. „Витоша” № 4, стая № 307, ет. 3 16,00 м2 АПДС № 08072/12.10.2012г.
2 гр. София, бул. „Витоша” № 4, стая № 309, ет. 3 16,70 м2 АПДС № 08072/12.10.2012г.
3 гр. София, бул. „Витоша” № 4, стая № 414, ет. 4 11,00 м2 + балкон 1,80кв.м. АПДС № 08072/12.10.2012г.
4 с. Пауново, м. Церака, Общ. Ихтиман, имот №000107, застроен със сграда 5 695,28м2 на цялата сграда АДС №57/2004 г.
5 гр. Годеч, пл. „Свобода“№ 2,партер 32,20 м2 АДС №3038/1998г.
6 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 2, ет. 2, стая № 1 с коридор 11,50 м2 Коридор – 10м2 АДС №3038/16.11.1998г.
7 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 2, стая № 2 с коридор 13,60 м2 Коридор – 10м2 АДС №3038/16.11.1998г.
8 гр. Годеч, пл. Свобода„ № 2, ет.1, източен вход, стая 11,20 м2 АДС №3038/16.11.1998г.
9 гр. Годеч, пл. „Свобода „ №2, ет.1, източен вход, стая 21 м2 АДС №3038/16.11.1998г.
10 гр. Годеч, пл. „Република” №1, кв. 136, УПИ I помещение Стая №1,2,3, ет.2: 4 стаи и зала, санитарен възел, коридор 306,50 м2 АДС №4848/13.06.2013г.

demoob

logoproekt15072015

 

 

                               

Статии

Заместник областният управител на Софийска област взе участие в Национален граждански панел „Какво трябва да се промени в управлението на страната”

DEBAT 2

Заместник областният управител на Софийска област г-н Николай Николов взе участие в Национален граждански панел „Какво трябва да се промени в управлението на страната”. Николов поздрави участниците във форума и от името на Областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова изказа положителната оценка и ангажираността на Областната администрация към подобни форуми, в които държавните институции имат възможност да обменят опит и идеи с гражданския сектор и да начертаят стъпки за по-доброто управление на страната.

Участниците и гостите на форума бяха разделени на работни групи, в рамките на които бяха изготвени предложения и препоръки по отношение на това какво и как да се подобри в работата на централната и местна власт и кои са най-удачните и необходими форми на граждански контрол. На следващо място бяха изготвени предложения за сформирането и функционирането на обществените/ консултативни/ граждански съвети и по отношение на по-ефективното и по-често прилагане на инструментите на пряката демокрация.

Част от предложенията за подобряване работата на държавната и места власт са въвеждане на стандарти за откритост и прозрачност за всяко ниво на управление, повече елементи на мажоритарната избирателна система, да се изграждат умения и компетенции у държавните служители на всички нива за работа и общуване с гражданите и други.

По отношение на формите за граждански контрол предложенията включват прякото участие и свободен достъп до заседанията на комисиите в Народното събрание, допускането на граждански наблюдатели във всички държавни институции, въвеждането на механизъм за задължителен публичен отчет на институциите пред гражданите и други.

Утвърждаването на задължителни структури за взаимодействие и консултиране с гражданското общество да функционират на централно, местно и регионално ниво, както и разработването и приемането на нормативна уредба за сформирането и функционирането на обществени съвети са част от конкретните предложения във връзка с дейността на тези съвети.

Търсене

Избор на език

Областен управител

Предстоящи събития

27 ноември 2015 г. – петък

13.00 часа Заседателна зала на ОА – V етаж

Заседание на Областната комисия по БДП.

29 ноември 2015 г. – неделя

09.00 часа гр. Ботевград

Участие на ръководството на Областната администрация в тържественото честване на Празника на община Ботевград и 138-та годишнина от Освобождението на ботевградския край от Османско владичество.

Времето

Анкета

Одобрявате ли работата на администрациите в Софийска област по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради?

Да, помагат много на сдруженията на собствениците - 0%
Работят изключително коректно и бързо - 100%
Отчасти - 0%
Не живея в сграда, отговаряща на условията на програмата - 0%