Официална страница

Проект Храмът на родовата памет

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

Logo Програма

 

1new

3new

2new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

Статии

Заместник областният управител на Софийска област взе участие в Национален граждански панел „Какво трябва да се промени в управлението на страната”

DEBAT 2

Заместник областният управител на Софийска област г-н Николай Николов взе участие в Национален граждански панел „Какво трябва да се промени в управлението на страната”. Николов поздрави участниците във форума и от името на Областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова изказа положителната оценка и ангажираността на Областната администрация към подобни форуми, в които държавните институции имат възможност да обменят опит и идеи с гражданския сектор и да начертаят стъпки за по-доброто управление на страната.

Участниците и гостите на форума бяха разделени на работни групи, в рамките на които бяха изготвени предложения и препоръки по отношение на това какво и как да се подобри в работата на централната и местна власт и кои са най-удачните и необходими форми на граждански контрол. На следващо място бяха изготвени предложения за сформирането и функционирането на обществените/ консултативни/ граждански съвети и по отношение на по-ефективното и по-често прилагане на инструментите на пряката демокрация.

Част от предложенията за подобряване работата на държавната и места власт са въвеждане на стандарти за откритост и прозрачност за всяко ниво на управление, повече елементи на мажоритарната избирателна система, да се изграждат умения и компетенции у държавните служители на всички нива за работа и общуване с гражданите и други.

По отношение на формите за граждански контрол предложенията включват прякото участие и свободен достъп до заседанията на комисиите в Народното събрание, допускането на граждански наблюдатели във всички държавни институции, въвеждането на механизъм за задължителен публичен отчет на институциите пред гражданите и други.

Утвърждаването на задължителни структури за взаимодействие и консултиране с гражданското общество да функционират на централно, местно и регионално ниво, както и разработването и приемането на нормативна уредба за сформирането и функционирането на обществени съвети са част от конкретните предложения във връзка с дейността на тези съвети.

Търсене

Избор на език

Областен управител

Предстоящи събития

25.07.2016 г. – понеделник

16.00 ч.Министерство на икономиката

Заседание на Междуведомствена работна група за изпълнение на ПИП „Света София“.

26.07.2016 г. – вторник

11.00 ч. Заседателна зала на ОА-V етаж

Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД-София.

14.00 ч. Областна администрация

Месечен прием за граждани на Областния управител.

27.07.2016 г. – сряда

10.00 ч. Заседателна зала на ОА-V етаж

Заседание на Комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана на Република България.

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?